نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش سایپا

علی صدیقی صفائی

( شرایط فروش وانت نیسان (جشنواره پاییزه

1) فروش فوری

2) فروش فوری اعتباری

3)فروش فوری (اقساطی)***

شرایط دریافت وام


2-ارائه یک فقره چک ضمانت به مبلغ مندرج توسط ضامن یا متقاضی (حساب از نوع فراگیر باشد ) + تایید پرینت 10 تراکنش آخر حساب توسط بانک مربوطه
3-شرایط ضمانت (یک نفر کافیست - متقاضی یا ضامن) : الف) اگر کارمند باشد : گواهی کسرازحقوق جهت ارائه به شرکت لیزینگ رایان سایپا+ آخرین فیش حقوق
ب) اگر شغل آزاد باشد : فتوکپی برابر با اصل جواز کسب از اتحادیه مربوطه (حداقل سه ماه از صدور آن گذشته باشد) + نامه از اتحادیه مربوطه جهت ارائه به شرکت لیزینگ رایان سایپا

4) پیش فروش قطعی

5) پیش فروش اعتباری

آدرس : کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی نمایندگی 271 سایپا علی صدیقی تلفن : (10 خط)8239344-0831