نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش سایپا

علی صدیقی صفائی

مدارک لازم جهت ثبت نام :1 - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی خریدار
2 - آدرس دقیق محل سکونت و کد پستی 10 رقمی

1) فروش فوری اعتباری

مبلغ پیش پرداخت بر مبنای رنگ سفید محاسبه شده است لذا در صورت انتخاب رنگ متالیک مبلغ 202 هزار تومان به پیش پرداخت اضافه می شود
امکان خرید سایر مدل های پراید امکان پذیر می باشد :مابه التفاوت 111 ، 202 هزار تومان
مابه التفاون 132 ، 101 هزار تومان بوده که به پیش پرداخت اضافه می شود و در صورت انتخاب خودرو 141 ، 505 هزار تومان از پیش پرداخت کسر خواهد شد مدل های دارای فرمان هیدرولیک 330 هزار تومان ، موتور ارتقا یافته 212 هزار تومان و رینگ اسپرت 224 هزار تومان تفاوت قیمت داردکه در صورت درخواست به پیش پرداخت اضافه می گردد .

آدرس : کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی نمایندگی 271 سایپا علی صدیقی تلفن : (10 خط)8239344-0831