نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش سایپا

علی صدیقی صفائی

قیمت محصولات شرکت زامیاد

نام خودرو

قیمت سال 90(ریال)

ABS نیسان دیزل با ترمز 

157/000/000

 بدون اتاقABS نیسان دیزل با ترمز

154/500/000

نیسان انژکتوری دوگانه سوز

124/000/000

نیسان انژکتوری دوگانه سوز بدون اتاق

122/000/000

نیسان انژکتوری دوگانه سوز کولردار

130/000/000

نیسان انژکتوری دوگانه سوز کولردار بدون اتاق

127/500/000

ABS نیسان انژکتوری دوگانه سوز با ترمز

131/500/000

 بدون اتاق ABS نیسان انژکتوری دوگانه سوز با ترمز

129/000/000

وانت شوکا انژکتوری فرمان هیدرولیک

156/500/000

وانت شوکا انژکتوری فرمان هیدرولیک بدون اتاق

150/000/000