نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش سایپا

علی صدیقی صفائی

قیمت قطعات خودرو پراید

قیمت ( ریال )

نام قطعه

ردیف

قیمت ( ریال )

نام قطعه

ردیف

699500

اتاقک دریچه گاز زیمنس

39

65000

لنت جلو

1

21000

فشنگی آب

40

69000

لنت عقب

2

93000

واحد کنترل الکترونیک گاز

41

132000

دیسک کلاچ

3

610000

اتاقک دریچه گاز ساژم

42

130000

صفحه کلاچ

4

220000

موتور فن

43

69000

بلبرینگ کلاچ

5

35000

تسمه دینام

44

179500

کمک جلو راست

6

35500

تسمه کولر

45

179500

کمک جلو چپ

7

99000

تسمه تایمینگ

46

160000

کمک عقب راست

8

39000

پولی هرزگرد کولر

47

160000

کمک عقب چپ

9

800000

دینام

48

450000

پمپ بنزین

10

580000

باطری

49

269000

رادیاتور آب

11

13900

درب رادیاتور

50

49500

بوق

12

95000

رادیاتور بخاری

51

81500

روغن موتور

13

750000

دیفرانسیل

52

15000

فیلتر هوا

14

35500

مقاومت فن

53

25000

سیم کلاچ

15

157000

سرسیلندر

54

95000

طبق

16

480000

جعبه فرمان

55

159000

دسته چراغ و برف پاک کن

17

235000

میل فرمان عمودی (تلسکوپی )

56

182000

کویل ساژم

18

38000

سیبک فرمان

57

258000

کویل زیمنس

19

212000

انژکتور

58

710000

کیلومترشمار کامل دوگانه سوز

20

250000

132 سپرعقب

59

275000

سپر جلو

21

490000

داشبورد با متعلقات

60

235000

سپر عقب

22

28500

راهنما جلو راست

61

880000

درب جلو راست

23

28500

راهنما جلو چپ

62

880000

درب جلو چپ

24

550000

سقف فلزی

63

850000

درب عقب راست

25

520000

درب موتور

64

850000

درب عقب چپ

26

750000

درب صندوق عقب

65

129000

رینگ چرخ

27

590000

گلگیر عقب راست

66

210000

132ریموت کنترل

28

590000

گلگیر عقب چپ

67

89000

آینه بغل راست تاشو

29

55000

132 فوم سپر عقب

68

89000

آینه بغل چپ تاشو

30

290000

132 سینی تقویت سپر عقب

69

139000

چراغ جلو چپ

31

315000

111 سپر عقب

70

139000

چراغ جلو راست

32

550000

132 جلو داشبرد

71

245000

گلگیر جلو راست

33

700000

132 درب موتور

72

250000

گلگیر جلو چپ

34

250000

132 سپر جلو

73

330000

132 چراغ جلو راست

35

187000

سینی تقویت سپر عقب صبا

74

330000

132 چراغ جلو چپ

36

270000

132 گلگیر جلو راست

75

525000

111 چراغ جلو راست

37

270000

132 گلگیر جلو چپ

76

525000

111 چراغ جلو چپ

38